Zvolte jazyk

Česko-bavorská vysokoškolská agentura a Univerzita v Pasově společně uspořádaly 4. Česko-bavorské vysokoškolské fórum na téma „Česko-bavorská hranice – krajina, jazyky a technologie“, které se konalo ve dnech 27.–29. 11. 2019 v Pasově.

Fóra se zúčastnilo více než 150 zástupců univerzit, vysokých škol, uměleckých akademií a vědeckých institucí, jakož i zástupci příslušných ministerstev, kooperační partneři a studenti ze všech koutů Česka i Bavorska.

 
pdfprogram

Večer 27. 11. 2019 byl pro hosty připraven kulturní úvod. Nejdříve se zúčastnili nevšední zážitkové prohlídky města Pasova s výstupy herců v kostýmech a následně se všichni setkali v kavárně kina „ProLi“, kde se mohli blíže seznámit u malého pohoštění. Večer byl zakončen v sále kina, kde účastníci zhlédli dokumentární film Josefa Císařovského „Boží mlýny“, poslechli si rozhovor s přítomným režisérem, kterému následně kladli své dotazy a vyjádřili své kladné ohlasy ke zpracování nelehkého tématu železné opony na Šumavě.

Na večerní kulturní úvod navázala ráno ve čtvrtek 28. 11. 2019 ve foyer univerzitní knihovny vernisáž výstavy „Věda přes hranice“ s fotografiemi Herberta Pöhnla z česko-bavorských vysokoškolských projektů. Následně bylo fórum oficiálně zahájeno v prostorách IT centra Univerzity v Pasově za účasti zástupců univerzit a vysokých škol z Bavorska a z České republiky a četných dalších hostů. Účastníky přivítala prezidentka Univerzity v Pasově, Prof. Dr. Carola Jungwirth, která vyzdvihla významnou pozici univerzity a města Pasova v příhraničním regionu. Následovala zdravice státního tajemníka Bavorského státního ministerstva pro vědu a umění, MD Dr. Rolf-Dietera Jungka a ředitele odboru mezinárodních vztahů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, Mgr. Ladislava Bánovce. Tajemník Jungk zmínil mimo svých osobních kontaktů a zkušeností z česko-bavorského prostředí také důležitost partnerství Česka a Bavorska jakožto sousedících středoevropských zemí. Ředitel Bánovec se pak ve svém projevu věnoval 30. výročí pádu železné opony a jeho významu pro dnešní společnost. Závěrem vyzdvihl přínos Česko-bavorské vysokoškolské agentury k rozvoji česko-bavorských vztahů.

Železná opona a česko-bavorské příhraničí byly hlavním tématem celého čtvrtečního programu, v rámci kterého byla představena celá řada aktuálních vysokoškolských projektů zaměřených na příhraniční region v různých oblastech vědy a vzdělávání, jako např. „Transborderness – regionalita – příhraniční identita“, „Jazykově-literární dědictví východního Bavorska a jižních Čech“, „Hranice v národních a transnacionálních kulturách vzpomínání mezi Českem a Bavorskem“, mimoškolní místa výuky v česko-bavorském příhraničí, pedagogika, historická geografie, kulturní dědictví, krajinná architektura či veřejné právo. Přehled projektů nabízí program fóra a prezentace.

Pestrou paletu vysokoškolských prezentací zakončili čeští a bavorští studenti, kteří přispěli svými studijními zkušenostmi ze zahraničních pobytů, odborných stáží a letních škol v obou zemích. Po živých rozhovorech účastníků při kávě pak následovala krátká přednáška k tématu železné opony a čtení z překladu knihy spisovatele Davida Jana Žáka „Návrat Krále Šumavy“, na kterém pod vedením Dr. Kateřiny Šichové pracovali studenti Bohemica a Česko-německých studií na Univerzitě v Řezně.

Nabitý čvtrteční program zakončila panelová diskuze s názvem „Vorhang auf – opona se zvedá“, na které promluvil bývalý ministr kultury České republiky, Daniel Herman, prezident krajského sněmu Dolního Bavorska a starosta města Freyung, Dr. Olaf Heinrich, dále Mgr. Libor Svoboda, Ph.D. z Ústavu pro studium totalitních režimů a Patrick Reitinger z katedry historické geografie Univerzity v Bamberku; roli moderátorky převzala projektová manažerka Česko-bavorské vysokoškolské agentury Radka Bonacková. Diskuze byla zahájena otázkou k důsledkům železné opony a následně jejího pádu v osobních i pracovních životech řečníků. Diskutující srovnali dobu před a po pádu opony z různých hledisek (identita, geografie, infrastruktura apod.), tematizován byl také vývoj přeshraniční vysokoškolské spolupráce po roce 1989 a její role pro budoucnost příhraničního regionu.

V pátek 29. 11. 2019 byl předmětem druhého tematického dne transfer znalostí a technologií. Vedoucí Transferového centra Univerzity v Pasově, Dr. Günther Hribek spolu s Radkou Bonackovou vyzval účastníky k užší spolupráci v této oblasti. Úvodní historický přehled česko-bavorského přeshraničního transferu krátce přednesl doc. PhDr. František Stellner, Ph.D. z Ústavu světových dějiny Univerzity Karlovy. Dále byla představena síť transferových center bavorských univerzit a vysokých škol aplikovaných věd (TBU/TBHAW) a česká platforma Transfera.cz. Po příkladech česko-bavorských vysokoškolských kooperací v oblasti vědy a výzkumu a dalším networkingu při kávě následovala představení regionálních projektů a nabídek v oblasti transferu a inovací. Přehled zmíněných projektů je k dispozici v programu fóra a poskytnutých prezentacích.

Páteční program uzavřela panelová diskuze s názvem „Hranice ve vědě a praxi“, na které promluvili politický a obchodní konzul ČR v Mnichově, Jan Kreuter, dále Richard Brunner z Obchodní a průmyslové komory pro Horní Falc, vedoucí Centra pro přenost poznatků a technologií Univerzity Karlovy, Hana Kosová a koordinátor elitního oboru Východoevropská studia na LMU a bývalý koordinátor projektu transferu technologií Univerzity v Pasově a Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Dr. Felix Jeschke. Moderace se ujala mluvčí TBHAW Dr. Hedwig Maurer. Během diskuze zaznělo mnoho zajímavých postřehů. Richard Brunner (ČNOPK) například mluvil o České republice a Bavorsku jako dvou rovných partnerech, kteří společně snadněji dosahují mnohých cílů. Konzul Jan Kreuter pak upozornil na přednosti odlišných pracovních přístupů obou stran, které se v praxi vzájemně doplňují.

Nejen při závěrečném občerstvení si řada účastníků vyměnila kontakty a rozvedla možnosti další česko-bavorské spolupráce v oblasti vysokého školství a vědy. K 5. Česko-bavorskému vysokoškolskému fóru pozve Česko-bavorská vysokoškolská agentura v roce 2020 do Řezna, kde byla činnost agentury v roce 2016 zahájena.Příspěvky a prezentace ze dne 28. 11. 2019


pdf4. Česko-bavorské vysokoškolské fórum – příspěvky a prezentace z 28. 11. 2019 

pdfTransborderness – regionalita – příhraniční identita

pdfOd tradice k budoucnosti. Jazykově-literární dědictví východního Bavorska a jižních Čech

pdfOd tradice k budoucnosti. Jazykově-literární dědictví východního Bavorska a jižních Čech (část 2)

pdfHranice v národních a transnacionálních kulturách vzpomínání mezi Českem a Bavorskem

pdfHistorie jako prostor k setkávání – mimoškolní místa výuky v česko-bavorském příhraničí

pdfProjekt „PreKulTa“ a interaktivní naučná stezka „Krajinou Studené války"

pdfPohraničí:pohledy (část 1)

pdfPohraničí:pohledy (část 2)

pdfKulturní a jazyková heterogenita v česko-bavorském příhraničí

pdfProjekt „Region bez hranic“ a Česko-německý festival práva

pdfKrálové Šumavy


Příspěvky a prezentace ze dne 29. 11. 2019

pdf4. Česko-bavorské vysokoškolské fórum – příspěvky a prezentace z 29. 11. 2019

pdfČesko-bavorský transfer inovací v historické perspektivě

pdf„Know-how na třicátou“ – transferová centra bavorských vysokých škol

pdf„F&E&I po česku“ – prezentace platformy Transfera.cz

pdfČesko-bavorské vysokoškolské kooperace

pdfČesko-bavorská vysokoškolská agentura

pdfTRIO – vysokoškolský svaz Transfer a inovace ve východním Bavorsku

pdfPřeshraniční transfer znalostí a technologií ČNOPK Plzeň

pdfVysoké školy a průmysl 4.0 Evropský region Dunaj-Vltava

pdfPřeshraniční transfer technologií poradenská místafotky: Vladimír Šigut, BTHA

 • BTHA_4-BT-HS-Forum_2019-11-28_Passau_Sigut-20
 • BTHA_4-BT-HS-Forum_2019-11-28_Passau_Sigut-18
 • BTHA_4-BT-HS-Forum_2019-11-29_Passau_Sigut-04
 • BTHA_4-BT-HS-Forum_2019-11-27_Passau_Sigut-03
 • BTHA_4-BT-HS-Forum_2019-11-28_Passau_Sigut-27
 • BTHA_4-BT-HS-Forum_2019-11-27_Passau_Sigut-02
 • BTHA_4-BT-HS-Forum_2019-11-28_Passau_Sigut-16
 • BTHA_4-BT-HS-Forum_2019-11-28_Passau_Sigut-08
 • BTHA_4-BT-HS-Forum_2019-11-28_Passau_Sigut-25
 • BTHA_4-BT-HS-Forum_2019-11-29_Passau_Sigut-03
 • BTHA_4-BT-HS-Forum_2019-11-29_Passau_Sigut-07
 • BTHA_4-BT-HS-Forum_2019-11-28_Passau_Sigut-10
 • BTHA_4-BT-HS-Forum_2019-11-28_Passau_Sigut-05
 • BTHA_4-BT-HS-Forum_2019-11-28_Passau_Sigut-15
 • BTHA_4-BT-HS-Forum_2019-11-29_Passau_Sigut-08
 • BTHA_4-BT-HS-Forum_2019-11-28_Passau_Sigut-21
 • BTHA_4-BT-HS-Forum_2019-11-28_Passau_Sigut-12
 • BTHA_4-BT-HS-Forum_2019-11-28_Passau_Sigut-29
 • BTHA_4-BT-HS-Forum_2019-11-28_Passau_Sigut-23
 • BTHA_4-BT-HS-Forum_2019-11-28_Passau_Sigut-13
 • BTHA_4-BT-HS-Forum_2019-11-29_Passau_Sigut-01
 • BTHA_4-BT-HS-Forum_2019-11-28_Passau_Sigut-09
 • BTHA_4-BT-HS-Forum_2019-11-28_Passau_Sigut-17
 • BTHA_4-BT-HS-Forum_2019-11-28_Passau_Sigut-24
 • BTHA_4-BT-HS-Forum_2019-11-29_Passau_Sigut-02
 • BTHA_4-BT-HS-Forum_2019-11-28_Passau_Sigut-22
 • BTHA_4-BT-HS-Forum_2019-11-29_Passau_Sigut-06
 • BTHA_4-BT-HS-Forum_2019-11-27_Passau_Sigut-01
 • BTHA_4-BT-HS-Forum_2019-11-28_Passau_Sigut-19
 • BTHA_4-BT-HS-Forum_2019-11-28_Passau_Sigut-28
 • BTHA_4-BT-HS-Forum_2019-11-27_Passau_Sigut-04
 • BTHA_4-BT-HS-Forum_2019-11-28_Passau_Sigut-02
 • BTHA_4-BT-HS-Forum_2019-11-28_Passau_Sigut-06
 • BTHA_4-BT-HS-Forum_2019-11-28_Passau_Sigut-26
 • BTHA_4-BT-HS-Forum_2019-11-28_Passau_Sigut-01
 • BTHA_4-BT-HS-Forum_2019-11-28_Passau_Sigut-14
 • BTHA_4-BT-HS-Forum_2019-11-28_Passau_Sigut-11
 • BTHA_4-BT-HS-Forum_2019-11-29_Passau_Sigut-05
 • BTHA_4-BT-HS-Forum_2019-11-28_Passau_Sigut-03
 • BTHA_4-BT-HS-Forum_2019-11-29_Passau_Sigut-09
 • BTHA_4-BT-HS-Forum_2019-11-28_Passau_Sigut-04
 • BTHA_4-BT-HS-Forum_2019-11-28_Passau_Sigut-07

 

Bayhost stmwk