Bayerisch-Tschechische Hochschulagentur

Výuka

Výměna mezi právnickými fakultami MU v Brně a JMU ve Würzburku

V návaznosti na již několik let trvající intenzívní spolupráci mezi Julio-Maxmiliánovou univerzitou ve Würzburku a Masarykovou univerzitou v Brně se ve dnech 11.–14. ledna 2023 ve Würzburku sešlo přibližně 30 studentů práv spolu s docentkami a docenty z obou univerzit na společném pracovním a seznamovacím setkání.

Číst dál...

Voda, sklo a současnost – vzpomínková kultura v Lučině/Grafenriedu

Na území zaniklé obce Lučina (Grafenried) na česko-bavorské hranici se 5.–12. září 2021 konal landartový workshop. Čtrnáct studentů a studentek z Prahy a Weihenstephanu při něm umělecky ztvárnilo témata hranice, času nebo paměti.

Číst dál...

Monitoring Heritage – International Summerschool 2021

V září 2021 se již počtvrté konala letní škola „Monitoring Heritage – International Summerschool“ Univerzity v Bamberku, tentokrát organizovaná ve spolupráci s Karlovou univerzitou a Akademií věd České republiky. Studenti archeologie z obou vysokých škol tak dostali příležitost vyzkoušet si na příkladu lokality Závist nedestruktivní archeologické metody.

Číst dál...

Přeshraniční seminář „Design Thinking“ se závěrečným workshopem v Praze

Již potřetí zorganizoval Prof. Dr. Thomas Groll z Východobavorské technické vysoké školy v Řezně v rámci svých kurzů také exkurzi do České republiky. V červnu 2019 cestovali studenti studijního programu Mezinárodní vztahy a management do Prahy na Design-Thinking-Workshop, který se konal v prostorách Zastoupení Svobodného státu Bavorsko v České republice.

Číst dál...

Česko-německý seminář „Teologové – Evropané – stavitelé mostů. Křesťanští myslitelé evropských idejí v Čechách a Německu“

 

34 studentů z Řezna a Prahy se v létě 2019 zúčastnilo již 12. Česko-německého teologického semináře. Tento blokový seminář je od roku 2007 pravidelně pořádán Ústavem evangelické teologie Univerzity v Řezně spolu s Husitskou teologickou fakultou Univerzity Karlovy.

Číst dál...

Evropské tendence v národních právních systémech

V prostorách Zastoupení Svobodného státu Bavorsko v České republice a Univerzity Karlovy v Praze proběhlo ve dnech 23. – 24. 5. 2019 česko-německo-polské sympozium a doktorský seminář „Evropské tendence v národních právních systémech Německa, Polska a České republiky“.

Číst dál...

Česko-bavorský doktorský seminář z oblasti elektrochemie a elektroanalytiky

Od 10. do 12. dubna 2019 proběhl již druhý česko-bavorský doktorský seminář v oblasti elektrochemie a elektroanalytiky. Pod názvem „2nd Cross-Border Seminar on Electroanalytical Chemistry (ELACh)“ se tentokrát konal v Českých Budějovicích.

Číst dál...

Společná výuka OTH Regensburg a ŠKODA AUTO Vysoké školy: Innovative Trends in Supply Chain Management

Ve dnech 6. – 9. 2. a 13. – 15. 2. 2019 se uskutečnil anglickojazyčný kurz „Innovative Trends in Supply Chain Management“ pro studenty Východobavorské technické vysoké školy v Řezně (OTH Regensburg) a ŠKODA AUTO Vysoké školy.

Číst dál...

Interkulturní a jazyková rozmanitost v česko-bavorském příhraničí

Ústav školské pedagogiky Univerzity v Pasově a Katedra germanistiky při Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích společně pravidělně pořádají semináře pro studenty učitelských oborů v Česku a Bavorsku. Na týdenní společné akci v únoru 2019 byly systematicky a prakticky rozpracovány úrovně výuky pro interkulturně heterogenní skupiny.

Etika a management udržitelnosti v česko-bavorském příhraničním regionu

V listopadu 2018 uskutečnila Západočeská univerzita v Plzni a Východobavorská technická vysoká škola v Amberku a Weidenu společný projekt mezinárodního certifikačního programu Ethics & Sustainability Management (ETHNA) pro studenty obou projektových partnerů. Etické fórum, workshop budoucnosti a studijní den nabídly mnoho příležitostí k výměně nápadů.

Číst dál...

Cross-Cultural Management – přeshraniční projekt se studenty ZČU v Plzni a OTH Amberg-Weiden

V roce 2018 spolupracovali studenti ekonomie Východobavorské technické vysoké školy v Amberku a Weidenu a Západočeské univerzity v Plzni na projektu „Cross-Cultural Management“. Výsledky studentských prací z oblasti interkulturního a personálního řízení byly otištěny ve společné publikaci.

Číst dál...

Seminář pro mladé vědce Technické vysoké školy v Deggendorfu a Západočeské univerzity v Plzni

Západočeská univerzita v Plzni a Technická vysoká škola v Deggendorfu zintenzivnily svou přeshraniční spolupráci díky semináři pro mladé vědce, který proběhl ve dnech 12. – 15. 11. 2018. Tématem byl vývoj ovládání chytrých zařízení prostřednictvím myšlenek, pohybů očí nebo svalů, která umožňují tělesně postiženým lidem ovládat zařízení v domácím prostředí.

Číst dál...

Mezinárodní zimní seminář „Česko-německé vztahy – prostor, politika a doba“

Dvacet studentů z Bamberku, Ústí nad Labem a Pardubic se setkalo při mezinárodním zimním semináři Česko-německé vztahy – prostor, politika a doba na Univerzitě v Bamberku. 

Číst dál...

Perzekuce – bezpráví – restituce: oběti v (post-)socialistických zemích po roce 1945

 

V rámci semináře „Perzekuce – bezpráví – restituce: oběti v (post-)socialistických zemích po roce 1945“ vyučovaném na Univerzitě v Řezně se pod vedením apl. Prof. Dr. Natali Stegmann (Univerzita v Řezně) a Lukase Edelera (Univerzita v Pasově) uskutečnila v zimním semestru 2017 studentská exkurze do Prahy.

Číst dál...

Workshop pro studenty týmů Formula Student

V dubnu a květnu 2018 uskutečnily Východobavorská technická vysoká škola Amberg-Weiden a Západočeská univerzita v Plzni dva společné workshopy pro studenty, jejichž cílem byla výměna zkušeností s vývojem a konstrukcí vozidel s elektrickým pohonem pro závodní sérii Formula Student.

Číst dál...

Přednáška a prohloubení spolupráce na Univerzitě Karlově

Ve dnech 26. a 27. dubna 2018 přednesla dr. Lisa Cordes z LMU Mnichov na pozvání Mgr. Martina Bažila, Ph.D., na Ústavu řeckých a latinských studií Univerzity Karlovy přednášku s názvem „lascivus versu, mente pudicus – Applying the lex Catulli“ a diskutovala o možnostech další vědecké spolupráce. 

Číst dál...

Design Thinking Sprint – studenti OTH Regensburg a ZČU v Plzni

Od 16. do 18. června 2017 studenti Východobavorské technické vysoké školy v Řezně (OTH Regensburg) a Západočeské univerzity v Plzni v rámci projektu „Design Sprintspolečně vypracovávali koncepty pro budoucnost obchodování s automobily.

Číst dál...

Studentská exkurze: „Židovská Praha – Studium současné kultury vzpomínání“

Od 3. do 6. října 2017 mělo 15 studentů historie z Univerzity v Řezně možnost při exkurzi nejen studovat ale i zažít židovskou historii Prahy a tím související kulturu vzpomínání

Číst dál...

Jarní škola „Automobilové inženýrství a elektromobily“

Věda nezná hranice: na jarní škole 2017 se na vysoké škole v Ambergu bavorští studenti spolu se svými českými kolegy celé čtyři dny zabývali tématem „Automobilové inženýrství a elektromobily“, tj. technologie vozidel elektromobily.

Číst dál...

Studijní program „Kompetence pro česko-bavorský příhraniční region“

Bohemicum Univerzity v Řezně ve spolupráci se Západočeskou univerzitou v Plzni nabízí studentům doplňkový studijní program zprostředkující jazykové, interkulturní a areálové znalosti a kompetence vhodné pro pracovní i volnočasové aktivity v česko-bavorském příhraničí. Studenti si tak mohou zlepšit své předpoklady pro přeshraniční kooperaci, mobility i oborové uplatnění na pracovním trhu v příhraničním regionu.

Číst dál...

Solidarita s Ukrajinou

BAYHOST a BTHA odsuzují ruský útok na Ukrajinu a vyjádřili solidaritu ukrajinským kooperačním partnerům ve vědě a vysokoškolském vzdělávání, vědcům, studentům a současným i bývalým stipendistům. Aktuální informace, výzvy bavorských vysokých škol a další odkazy viz web BAYHOST

Zprávy

Západočeská univerzita v Plzni zve na 9. ročník mezinárodní konference Strojírenská technologie Plzeň ve dnech
7.9. 2. 2024. Registrace do 15. 12. 2023:
www.stplzen.zcu.cz

Projekt Czech in! nabízí bezplatné prezentace o možnostech pobytu v České republice. Prezentaci si můžete vyžádat zde.

Česko-bavorská vysokoškolská agentura hledá pomocné síly z řad studentů bavorských VŠ:
pdfnabídka pracovní pozice 


Projekt Do Německa na zkušenou hledá referenty/referentky a finančního koordinátora/finanční koordinátorku:
pdfinzerát referenti
pdfinzerát koordinátor


Zastoupení Svobodného státu Bavorsko v České republice hledá kandidáty na stáž v centru Prahy:
pdfnabídka stáže 


Evropský region Dunaj-Vltava nabízí stáž ve Freyungu:
pdfnabídka stáže


Centrum Bavaria Bohemia v Schönsee hledá stážisty v oblasti kulturního managementu:
pdfnabídka stáže


Česko-německý fond budoucnosti poskytuje finanční příspěvky mj. na vzdělávací a vědecké projekty.
Lhůty pro podání žádosti podle realizace projektu:
1. čtvrtletí do 30. 9. / 2. čtvrtletí do 31. 12. /
3. čtvrtletí do 31. 3. / 4. čtvrtletí do 30. 6.
www.fondbudoucnosti.cz


Spolek Adalberta Stiftera uděluje stipendia na podporu projektů zabývajících se kulturou a dějinami Němců v českých zemích:
www.stifterverein.de


FAU nabízí nový bakalářský a magisterský studijní program v angličtině v oboru Autonomy Technologies:
www.fau.de


Vysoká škola v Coburgu nabízí dva nové studijní programy: bakalářské studium Applied Digital Transformation a magisterský program ZukunftsDesign – Innovation.Unternehmertum.Gestaltung.


Vysoká škola aplikovaných věd v Mnichově nabízí magisterský program v anglickém jazyce v oboru Paper technology (Master of Engineering):

informace


TH Rosenheim nabízí zahraničním studentům nový studijní program International Bachelor of Engineering. Nezbytná zkouška DaF je do studia integrována:
www.th-rosenheim.de


Technická vysoká škola v Rosenheimu na Fakultě inženýrství nabízí možnost rozhodnout se pro konkrétní obor až po absolvování prvního všeobecného semestru:
pdfinformační leták


FAU Erlangen-Nürnberg nově nabízí bakalářský a magisterský studijní obor Clean Energy Processes:
www.fau.de


Univerzita v Bayreuthu Karlova univerzita nabízí nový bakalářský double degree studijní program Philosophy, Politics and Economics (PPE):
www.pe.uni-bayreuth.de


Univerzita v Řezně a Fakultní nemocnice Univerzity Karlovy v Plzni nabízejí nový bilaterální kurz Precision Medicine International (eduBRoTHER) na téma biobanky a personalizovaná medicína:
informace ke kurzu


Technická vysoká škola v Deggendorfu společně se Západočeskou univerzitou v Plzni a Vysokou školou technickou a ekonomickou v Českých Budějovicích mezinárodní duální studium „CAST“:
www.th-deg.de/dual


V žebříčku THE University Rankings je Univerzita Karlova v Praze nejlepší českou univerzitou a letos se umístila na 401-500 místě na světě: THE World University Rankings 2024


Univerzita v Pasově je mezi 60 nejlepšími univerzitami světa, které jsou mladší než 50 let:
Young University Ranking 2023


LMU a TUM patří podle žebříčku časopisu Times Higher Education mezi TOP 40 světových univerzit!

LMU a TUM mezi 100 nejlepšími univerzitami světa:
QS World University Rankings 2024


LMU a TUM patří ke 100 nejlepších výzkumných institucí světa v kvalitě přírodovědeckých publikací:
Nature Index 2023


 

Kontakt

Bayerisch-Tschechische Hochschulagentur
Česko-bavorská vysokoškolská agentura

 

BTHA / BAYHOST
Universitätsstr. 31
D-93053 Regensburg
 
 
 
 

Tel.: +49 (0)941-943-5315
 
 

 

 

Bayhost stmwk