Zvolte jazyk


Česko-bavorská vysokoškolská agentura (BTHA) a Bavorské centrum pro střední, východní a jihovýchodní Evropu (BAYHOST) vypisují roční stipendia pro studenty a absolventy vysokých škol mj. z České republiky. Stipendium je určeno k financování navazujícího magisterského nebo doktorského studia či delšího studijního pobytu na bavorské veřejné vysoké škole

Stipendium se uděluje na dobu jednoho akademického roku a může být následně na základě žádosti maximálně dvakrát prodlouženo (dohromady na tři roky). Stipendium je zpravidla vypláceno formou 12 měsíčních splátek v celkové výši 11.208 € za rok (934 € měsíčně). Žadatelé s minimálně jedním dítětem mohou navíc požádat o navýšení stipendia o dalších 160 € měsíčně.

Cílem ročního stipendijního programu je podpora vědecké a studentské spolupráce mezi Bavorskem a Českou republikou.


Termín pro podávání žádostí o stipendia na akademický rok 2024/25:  1. 12. 2023

Termín pro podávání žádostí o prodloužení stipendia:  28. 2. 2024


Detailní informace a pokyny k výběrovému řízení:

PRVOŽADATELÉ: 

PRODLOUŽENÍ STIPENDIA:

Všechny dokumenty v angličtině naleznete na webu BAYHOSTu.


Letáky:


Zprávy bývalých stipendistů BTHA a BAYHOSTu viz rubrika „Good Practice


 Předlohy pro stipendisty BTHA k závěrečné zprávě:


Nabídka mezinárodních studijních programů na univerzitách a vysokých školách aplikovaných věd 

Bavorské univerzity a vysoké školy nabízejí následující jazykové/odborné kurzy a mezinárodní studijní obory v němčině a angličtině:

Více informací na: www.study-in-bavaria.de


 Zpráva ze setkání ročních stipendistů BTHA a BAYHOSTu 2023


  

 

 

 

Bayhost stmwk