Zvolte jazyk

Studenti, doktorandi, vyučující a vědci bavorských veřejných vysokých škol a státem podporovaných církevních vysokých škol se mohou u BTHA ucházet o stipendium na jazykový kurz češtiny nebo účast na letní či zimní škole na vysoké škole v České republice.

Stipendium zahrnuje poplatek za kurz (včetně ubytování, stravování a kulturního programu) a příp. příspěvek na ubytování (pokud není zahrnuto v poplatku za kurz).

 Stipendium Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (MŠMT ČR)


k účasti na kurzech češtiny (Letních školách slovanských studií):

ZČU Plzeň  8. 7. – 26. 7. 2024 www.isls.zcu.cz
UK Praha 18. 7. – 15. 8. 2024 lsss.ff.cuni.cz
JČU České Budějovice 11. 8. – 2. 9. 2024 www.ff.jcu.cz

 


Termín podávání žádostí o stipendium: 20. 3. 2024 (ukončeno)
– stipendijní program pro samoplátce viz níže


BTHA LŠSS MŠMT 2024: výzva k podání žádosti (v němčině)

Formulář žádosti a informace MŠMT ČR (v angličtině)

Další informace na stránkách MŠMT ČR:

Všechny podklady je nutno zaslat e-mailem na adresu BTHA.

 Stipendium Svobodného státu Bavorsko pro samoplátce

 
k účasti na letních školách v České republice (individuální přihláška na kurz podmínkou)

UK Poděbrady  1. 7. – 26. 7. 2024      www.old.ujop.cuni.cz
ZČU Plzeň  8. 7. – 26. 7. 2024 www.isls.zcu.cz
UP Olomouc 13. 7. – 11. 8. 2024 www.lsss.upol.cz
UK Praha   18. 7. – 14. 8. 2024 www.lsss.ff.cuni.cz
MU Brno    20. 7. – 17. 8. 2024 kabcest.phil.muni.cz/kurzy/letni-skola
JČU Č. Budějovice    11. 8. – 2. 9. 2024 www.ff.jcu.cz

 

a dalších odborných kurzech (letní a zimních školách) na univerzitách a vyoských školách v ČR (viz níže).


Podávání žádostí o stipendium: průběžně
(do vyčerpání finančních prostředků)


Věnujte pozornost kompletním podmínkám stipendijního programu:

BTHA jazykové a odborné kurzy v ČR: výzva k podání žádosti (v němčině)

BTHA jazykové a odborné kurzy v ČR: formulář žádosti

Všechny podklady je nutno zaslat před začátkem kurzu e-mailem na adresu BTHA.

Informace o přiznání či odmítnutí stipendia následuje zpravidla do čtyř týdnů po doručení žádosti. V případě přiznání stipendia je částka převedena na zaslané bankovní konto až po absolvování kurzu a předložení potvrzení o zaplacení kurzu, příp. ubytování, potvrzení o účasti a stručné závěrečné zprávy.

Souhlas se zveřejněním závěrečné zprávy (v němčině)

Tipy ke zprávě (v němčině a angličtině)

 Letní školy na českých univerzitách


České univerzity a vysoké školy nabízejí i v roce 2024 jazykové kurzy a odborně zaměřené letní školy v češtině nebo angličtině:

Letní školy v ČR 2024
(výběr bez nároku na úplnost v němčině)

 


Zprávy bývalých stipendistů BTHA viz rubirka „Good Practice".


Proč se učit česky – video Univerzity v Pasově


Bayhost stmwk