Bayerisch-Tschechische Hochschulagentur

Výzkum

Zeptali jsme se...

...bavorských vedoucích projektů podpořených Česko-bavorskou vysokoškolskou agenturou a jejich českých partnerů: Jak projekty vznikaly? Co bylo při přeshraniční spolupráci obzvlášť důležité? A jaké budou další společné kroky?
 
ČBVA oslovila několik zástupců podpořených projektů, aby formou online rozhovoru promluvili na kameru o svých zkušenostech. Mockrát děkujeme všem zúčastněným na vysokých školách v Česku i Bavorsku!
 

Výzkumné konsorcium „Hranice v národních a transnacionálních kulturách vzpomínání mezi Českem a Bavorskem“

 

Interdisciplinární výzkumné konsorcium „Hranice v národních a transnacionálních kulturách vzpomínání mezi Českem a Bavorskem“ se věnovalo hranici či hranicím, jejichž konstrukce utváří národní a jejichž dekonstrukce formuje transnacionální kultury vzpomínání.

Číst dál...

Výzkumné konsorcium „Vlivy přímých investic na česko-bavorský pracovní trh“

Výzkumné konsorcium „Vlivy přímých investic na česko-bavorský pracovní trh“ zkoumá úlohu nadnárodních společností v česko-bavorském příhraničním regionu. 

Číst dál...

Výzkumné konsorcium „UMTRIS“

 

Česko-bavorské výzkumné konsorcium „UMTRIS“ si dalo za úkol otestovat enviromentální snášenlivost alternativních transformátorových olejů. Na projektu spolupracovaly Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg, Ostbayerische Technische Hochschule Amberg-Weiden, Západočeská univerzita v Plzni a České vysoké učení technické v Praze.

Číst dál...

Výzkumné konsorcium „Nové materiály pro aditivní technologie“

 

Výzkumné konsorcium „Nové materiály pro aditivní technologie“ přineslo spolupráci českých a bavorských výzkumných institucí, které rozvíjí poznatky v oblasti výroby a zpracování materiálů.

Číst dál...

Výzkumné konsorcium „Vývoj principů designu u strukturovaných materiálů“

Česko-bavorské výzkumné konsorcium „Vývoj principů designu u strukturovaných materiálů: syntéza, charakteristika a využití se věnovalo výzkumu v oblasti věd o materiálech. Partnery projektu byly FAU Erlanky-Norimberk, Univerzita v Bayreuthu, Karlova univerzita a Akademie věd České republiky.

Číst dál...

Výzkumné konsorcium „BRoTHER“

Projekt „BRoTHER: Biobank Research on Telemedical Approaches for Human Biobanks in a European Region“ propojil biobanky Univerzity v Řezně, Fakultní nemocnice Univerzity Karlovy v Plzni, Masarykovy univerzity v Brně a Technické univerzity v Mnichově.

Číst dál...

Joint Call 2019–2021: Historie a současnost česko-bavorského příhraničí

Spolupráce Patricka Reitingera, M.A. z Otto-Fridrichovy univerzity v Bamberku a doc. Mgr. Lukáše Novotného, M.A., Dr. phil. z Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem sahá přes několik projektů. Všechny spojuje téma česko-bavorského pohraničí, a to v širším kontextu 19. a 20. století, po roce 1989 i během koronavirové pandemie.

Číst dál...

Joint Call 2019–2021: Česko-bavorský výzkumný projekt přispívá k ochraně včel

Česko-bavorská vysokoškolská agentura podpořila vývoj testovacích systémů, které umožňují včasné odhalení chorob včel. Univerzita v Řezně, Masarykova univerzita v Brně a Akademie věd České republiky v Praze se tímto společným výzkumným projektem pokusily čelit úmrtnosti včel.

Číst dál...

Joint Call 2018–2020: vývoj mikroexpanzních turbín

Prof. Dr.-Ing. Andreas P. Weiß z Východobavorské technické vysoké školy v Amberku a Weidenu (OTH Amberg-Weiden) se spolu s Prof. Ing. Michalem Kolovratníkem, CSc., z Českého vysokého učení technického v Praze v rámci grantu „Joint Call Česko-Bavorsko 2018–2020“ věnovali tématu „Low cost turboexpanders for decentralized energy applications – possibilities of 3D print manufacturing from modern plastic materials“.

Číst dál...

Joint Call 2016–2017: „Nanoscale characterization of materials and devices“

Technická vysoká škola v Deggendorfu (THD) a Vysoké učení technické v Brně (VUT) zkoumaly v rámci společné výzvy 2016–2017 tenkovrstvé materiály. Díky celkem šesti společným setkáním v Deggendorfu a Brně a díky sdílení aktuálního stavu zkušeností mohly obě strany rozšířit svůj výzkum.  

Číst dál...

Joint Call 2016–2017: „JEUMICO – Joint European Mirror Competence. Bavarian-Czech cooperation on X-ray optics“

Výzkumná skupina Prof. Dr. Thorstena Döhringa z Vysoké školy aplikovaných věd v Aschaffenburgu a doc. RNDr. Reného Hudce, CSc., z Českého vysokého učení technického v Praze spolupracovala v období 2016–2017 na projektu „JEUMICO: Joint European Mirror Competence. Bavarian-Czech cooperation on X-ray optics“.

Číst dál...

Joint Call 2016–2017: „Investigations on the local behavior of highly loaded contacts in gear drives“

Technická univerzita v Mnichově a Vysoké učení technické v Brně realizovaly vědeckou spolupráci v oblasti tribologie. Celkem sedm společných workshopů v Mnichově a v Brně, početná setkání a dvě výměny studentů umožnily vědcům rozvoj výzkumu a výuky na obou vysokých školách.

Číst dál...

Joint Call 2016–2017: vědecká spolupráce na téma „Ekonomika sportu“

Prof. Dr. Herbert Woratschek z Katedry marketingového a servisního managementu na Univerzitě v Bayreuthu a doc. Ing. Eva Čáslavová, CSc., z Katedry managementu sportu pražské Karlovy univerzity uskutečnili v období 2016–2017 společná kolokvia k otázkám ekonomiky sportu.

Číst dál...

Solidarita s Ukrajinou

BAYHOST a BTHA odsuzují ruský útok na Ukrajinu a vyjádřili solidaritu ukrajinským kooperačním partnerům ve vědě a vysokoškolském vzdělávání, vědcům, studentům a současným i bývalým stipendistům. Aktuální informace, výzvy bavorských vysokých škol a další odkazy viz web BAYHOST

Zprávy

Západočeská univerzita v Plzni zve na 9. ročník mezinárodní konference Strojírenská technologie Plzeň ve dnech
7.9. 2. 2024. Registrace do 15. 12. 2023:
www.stplzen.zcu.cz

Projekt Czech in! nabízí bezplatné prezentace o možnostech pobytu v České republice. Prezentaci si můžete vyžádat zde.

Česko-bavorská vysokoškolská agentura hledá pomocné síly z řad studentů bavorských VŠ:
pdfnabídka pracovní pozice 


Projekt Do Německa na zkušenou hledá referenty/referentky a finančního koordinátora/finanční koordinátorku:
pdfinzerát referenti
pdfinzerát koordinátor


Zastoupení Svobodného státu Bavorsko v České republice hledá kandidáty na stáž v centru Prahy:
pdfnabídka stáže 


Evropský region Dunaj-Vltava nabízí stáž ve Freyungu:
pdfnabídka stáže


Centrum Bavaria Bohemia v Schönsee hledá stážisty v oblasti kulturního managementu:
pdfnabídka stáže


Česko-německý fond budoucnosti poskytuje finanční příspěvky mj. na vzdělávací a vědecké projekty.
Lhůty pro podání žádosti podle realizace projektu:
1. čtvrtletí do 30. 9. / 2. čtvrtletí do 31. 12. /
3. čtvrtletí do 31. 3. / 4. čtvrtletí do 30. 6.
www.fondbudoucnosti.cz


Spolek Adalberta Stiftera uděluje stipendia na podporu projektů zabývajících se kulturou a dějinami Němců v českých zemích:
www.stifterverein.de


FAU nabízí nový bakalářský a magisterský studijní program v angličtině v oboru Autonomy Technologies:
www.fau.de


Vysoká škola v Coburgu nabízí dva nové studijní programy: bakalářské studium Applied Digital Transformation a magisterský program ZukunftsDesign – Innovation.Unternehmertum.Gestaltung.


Vysoká škola aplikovaných věd v Mnichově nabízí magisterský program v anglickém jazyce v oboru Paper technology (Master of Engineering):

informace


TH Rosenheim nabízí zahraničním studentům nový studijní program International Bachelor of Engineering. Nezbytná zkouška DaF je do studia integrována:
www.th-rosenheim.de


Technická vysoká škola v Rosenheimu na Fakultě inženýrství nabízí možnost rozhodnout se pro konkrétní obor až po absolvování prvního všeobecného semestru:
pdfinformační leták


FAU Erlangen-Nürnberg nově nabízí bakalářský a magisterský studijní obor Clean Energy Processes:
www.fau.de


Univerzita v Bayreuthu Karlova univerzita nabízí nový bakalářský double degree studijní program Philosophy, Politics and Economics (PPE):
www.pe.uni-bayreuth.de


Univerzita v Řezně a Fakultní nemocnice Univerzity Karlovy v Plzni nabízejí nový bilaterální kurz Precision Medicine International (eduBRoTHER) na téma biobanky a personalizovaná medicína:
informace ke kurzu


Technická vysoká škola v Deggendorfu společně se Západočeskou univerzitou v Plzni a Vysokou školou technickou a ekonomickou v Českých Budějovicích mezinárodní duální studium „CAST“:
www.th-deg.de/dual


V žebříčku THE University Rankings je Univerzita Karlova v Praze nejlepší českou univerzitou a letos se umístila na 401-500 místě na světě: THE World University Rankings 2024


Univerzita v Pasově je mezi 60 nejlepšími univerzitami světa, které jsou mladší než 50 let:
Young University Ranking 2023


LMU a TUM patří podle žebříčku časopisu Times Higher Education mezi TOP 40 světových univerzit!

LMU a TUM mezi 100 nejlepšími univerzitami světa:
QS World University Rankings 2024


LMU a TUM patří ke 100 nejlepších výzkumných institucí světa v kvalitě přírodovědeckých publikací:
Nature Index 2023


 

Kontakt

Bayerisch-Tschechische Hochschulagentur
Česko-bavorská vysokoškolská agentura

 

BTHA / BAYHOST
Universitätsstr. 31
D-93053 Regensburg
 
 
 
 

Tel.: +49 (0)941-943-5315
 
 

 

 

Bayhost stmwk