Zvolte jazyk

Projekt „BRoTHER: Biobank Research on Telemedical Approaches for Human Biobanks in a European Region“ propojil biobanky Univerzity v Řezně, Fakultní nemocnice Univerzity Karlovy v Plzni, Masarykovy univerzity v Brně a Technické univerzity v Mnichově.

Moderní biobanking představuje rozhodující předpoklad pro další vývoj v personalizované medicíně. V této souvislosti je propojení biobank důležitým elementem k umožnění multicentrických klinických studií. Regionální a přeshraniční síť biobank má přispět také k další kooperaci a propojování mezinárodního a základního výzkumu v česko-bavorském příhraničním regionu.

„V projektu BRoTHER dochází k propojení mezinárodně viditelných kompetencí v oblasti biobankingu, snímkování a standardizace, které garantují úspěšné zakončení projektu a představují skvělé podmínky pro další výzkumné projekty,“ řekl při zahájení projektu Prof. Dr. Matthias Evert, ředitel Ústavu patologie Fakultní nemocnice v Řezně, který společně se svým zástupcem, Dr. Christophem Brochhausen-Deliusem, podal žádost o grant Česko-bavorské vysokoškolské agentury.

Pro zajištění optimální spolupráce mezi čtyřmi bavorskými a českými pracovišti patřil k hlavním cílům projektu vývoj webových nástrojů pro výměnu vědeckých dat, které by zajistily úspěšnou spolupráci pracovišť i po dokončení grantu. „V projektu používáme moderní webové technologie. Kromě toho na pracovišti v Řezně přecházíme ze stávajících nástrojů na takzvané ‚Whole Slide Imaging‘, které byly opakovaně oceněny, čímž jsou vytvořeny nejlepší podmínky pro vynikající výkon a trvalé užívání infrastruktury,“ představil postup projektu jeho koordinátor, Dr. Christoph Brochhausen-Delius. Pro usnadnění realizace společného výzkumného projektu byly infrastruktura a průběh zkušebního zpracování, především během preanalytické fáze, na zúčastněných pracovištích porovnávány, vyhodnocovány a harmonizovány.

Výzkumné konsorcium BRoTHER navíc umožnilo studentům poznat práci biobank prostřednictvím výměnného programu. Díky tomuto projektu tak vznikl jeden z mála studentských výměnných programů v oblasti biobankingu v Evropě a první v Německu. Na bázi vyhodnocení výsledků těchto studentských výměn pak vznikl nový studijní program Biobanking a personalizovaná medicína

V závěrečném roce projektu byla především dále upevněna a internacionalizována síť kontaktů a proběhly přípravy k další přeshraniční spolupráci. Projekt byl reprezentován přednáškami a plakáty na kongresu ISBER v USA, na kongresu Tumorbanking v Itálii, na mezinárodní konferenci k biobankingu v Kataru a na European Biobank Week v Lübecku. V rámci rozšíření studentských výměn byla uspořádána 2. BRoTHER Summer School v Řezně. Koncept studentských výměn byl prezentován Německé patologické společnosti a vyznamenán oceněním za nejlepší poster.

K vrcholům projektu patřily i akce jako např. EMPA World Congress v Plzni nebo benefiční koncert světoznámého chlapeckého sboru Regensburger Domspatzen a sboru Mainzer Domchor. Na význam tématu biobank upozornil širokou veřejnost také kulturní večer Patho-logisch! Wenn Medizin zum Krimi wird na Univerzitní klinice v Řezně. 

Nejslibnějšími výsledky konsorcia jsou kromě propojení a rozšíření spolupráce biobank především přeshraniční výměny studentů, které v obou zemích vedly k novým kooperacím. Největší přinos přitom měly společně organizované vědecké a studentské akce. Také v oblasti harmonizace IT struktur bylo dosaženo dalšího pokroku, například byl vyvinut nový algoritmus k extrakci dat z textů ve spolupráci s průmyslovým partnerem.    

Česko-bavorská vysokoškolská agentura podpořila výzkumné konsorcium „BRoTHER“ z prostředků bavorského Ministerstva financí, regionálního rozvoje a vlasti po dobu tří let částkou přesahující čtvrt milionu eur.


Od zimního semestru 2020/2021 je možné se na Univerzitě v Řezně a ve Fakultní nemocnici v Plzni Univerzity Karlovy přihlásit do kurzu Precision Medicine International (eduBRoTHER)“ věnovaného tematice biobank. Kurz propojuje digitální výuku s praktickými workshopy v Řezně a v Plzni. Díky tomu mají čeští i němečtí studenti a studentky možnost jak seznámit se s infrastrukturou i zvláštnostmi struktury zaopatření a výzkumu na obou místech, tak přijít do styku s řečí a kulturou druhé země.

Další informace:

Webová stránka kurzu


Další informace:

pdfE-book BRoTHER (v angličtině) 

Letní škola biobankingu v Řezně, 24.–28. 9. 2018:
pdfprogram (v angličtině)

jpgČlánek o kooperaci FN v Plzni

Video o biobance FN v Plzni na Youtube

pdfLeták "Biobanky – lékařství budoucnosti" (v němčině)

pdfPrezentace výsledků projektu

pdfFotodokumentace

pdfMediální výstupy (v češtině a v angličtině)

pdfPoster "Digitální projekty ve výzkumu a výuce" (v němčině a v angličtině)

pdfPoster "Promofilm ke kurzu Precision Medicine International" (v němčině a v angličtině)

pdfPoster "Srovnání a evaluace sběru vzorků Covid-19 v biobankách" (v němčině a v angličtině)

Videorozhovor o projektu s BTHA

 

 

  • brother_biobanknetzwerk_a

Foto (zleva): prof. Dr. Juditha Kinkorová (FN Plzeň), Dr. Christoph Brochhausen-Delius (UR), Prof. Dr. Karl-Friedrich Becker (TUM), Claudia Fischer (UR), Prof. Dr. Ondřej Topolčan (FN Plzeň), Prof. Dr. Dr. Andre Gessner (UR), Prof. Dr. Matthias Evert (UR). Foto: Universität Regensburg

Bayhost stmwk