Zvolte jazyk

Prof. Dr.-Ing. Andreas P. Weiß z Východobavorské technické vysoké školy v Amberku a Weidenu (OTH Amberg-Weiden) se spolu s Prof. Ing. Michalem Kolovratníkem, CSc., z Českého vysokého učení technického v Praze v rámci grantu „Joint Call Česko-Bavorsko 2018–2020“ věnovali tématu „Low cost turboexpanders for decentralized energy applications – possibilities of 3D print manufacturing from modern plastic materials“.

Od oficiálního zahájení projektu v dubnu 2018 v Praze probíhala aktivní výměna mezi zúčasněnými výzkumnými týmy v oblasti aditivní výroby. Prof. Ing. Michal Kolovratník, CSc., z Katedry energetiky na Českém vysokém učení technickém v Praze a Prof. Dr.-Ing. Andreas P. Weiß z Kompetenčního centra pro kombinovanou výrobu tepla a elektřiny (KoKWK) na OTH Amberg-Weiden si dali za cíl při vývoji mikroexpanzních turbín pro energetické využití, které jsou vyráběny zcela nebo částečně ze syntetických přísad, využívat organického Rankinova cyklu (ORC). Vzhledem k tomu, že organická rozpouštědla se používají v ORC zařízeních místo vodní páry, měl tento postup být ve společném projektu zkoumán teoreticky i prakticky.

V červnu 2019 byly úspěšně testovány české turbíny na zkušebním stanovišti pneumatických pohonů a technologií OTH Amberg-Weiden. Vedoucí projektu Ing. Václav Novotný z Univerzitního centra energeticky efektivních budov (UCEEB) ČVUT spolu s kolegou Bc. Janem Špalem poslali první kompletně plastové turbíny na OTH Amberg-Weiden, aby je otestovali na zkušebně v Laboratoři pro turbomechaniku prof. Weiße. Testy byly velmi úspěšné a nedošlo k poškození turbín. Kromě dvou plastových vzorků testoval mezinárodní inženýrský tým také kovovou variantu. Dalším krokem pak byla vyhodnocení a analýza vlastností turbín.

Navzdory nepříznivé situaci způsobené pandemií koronaviru pokračovalo v roce 2020 jak testování dalších turbín, tak vzájemné setkávání, ať již osobně nebo prostřednictvím videokonferencí. Závěry z výzkumu byly prezentovány přednáškami na konferencích i články v renomovaných odborných časopisech.

Spolupráce bude v budoucnu rozšířena jak ve výzkumu, tak i ve výuce. Například bylo rozhodnuto pokračovat v projektech ČVUT v Praze v oblasti výroby tepla z odpadního tepla pomocí organického Rankinova cyklu a zapojit prof. Weiße do rozvoje turbínové techniky. Energeticky účinné sítě, které velmi úspěšně provozuje Institut energetických technologií OTH Amberg-Weiden, by měly být dle možností zpřístupněny českým kolegům.

Úspěšná spolupráce navíc položila základy pro nový přeshraniční projekt „Energy Efficiency Network– a cross-border energy consultant training“, který je financován Spolkovým ministerstvem pro životní prostředí, ochranu přírody a jadernou bezpečnost.

Dále se profesor Frank Späte zapojí do českého programu školení poradců v oblasti energeticky hospodářských staveb. Studenti OTH Amberg-Weiden budou mít možnost vyjet na stáž na UCEEB.

Projekt na bavorské straně financovala Česko-bavorská vysokoškolská agentura z prostředků Bavorské státní kanceláře.


Zprávy o projektu na stránkách www.oth-aw.de (v němčině):

 

Zpráva o projektu na stránkách UCEEB ČVUT:

 

Prof. Dr. Andreas P. Weiß (Východobavorská technická vysoká škola v Amberku a Weidenu) a Ing. Václav Novotný (České vysoké učení technické v Praze) o projektu hovořili s BTHA v rámci série videorozhovorů Zeptali jsme se...


Fotky: OTH Amberg-Weiden


  • JC_Weiss_3
  • JC_Weiss_6
  • JC_Weiss_5
  • JC_Weiss_7
  • JC_Weiss_4
  • JC_Weiss_1

Bayhost stmwk