Zvolte jazyk

Prof. Dr. Herbert Woratschek z Katedry marketingového a servisního managementu na Univerzitě v Bayreuthu a doc. Ing. Eva Čáslavová, CSc., z Katedry managementu sportu pražské Karlovy univerzity uskutečnili v období 2016–2017 společná kolokvia k otázkám ekonomiky sportu.


Na průběhu akcí v Praze a Bayreuthu se aktivně podíleli jak studenti, tak vědečtí pracovníci, čímž mohly být vedle pokročilých odborných poznatků prodiskutovány a dále rozpracovány i otázky dalších možností spolupráce.  

Společné oblasti výzkumu obou pracovišť byly identifikovány zejména v oblastech jako je sponzorování sportu a měření kvality služeb ve sportovním odvětví. Po prezentacích následovaly velmi konstruktivní diskuze, které přinesly informace zajímavé pro všechny přítomné. Vědecká výměna zahrnovala kromě témat sponsoring a marketing ve sportu také otázky managementu a další témata.

Projekt byl financovám a podporovám prostřednictvím programu „Joint Call Čechy–Bavorsko 2016–2017“.

Společné foto účastníků kolokvia Praha – Bayreuth 2017 na Univerzitě v Bayreuthu
Foto: Katedra marketingového a servisního managementu, Univerzita v Bayreuthu

JC 1 Woratschek Kolloquium Prag Bayreuth2017

Bayhost stmwk