Zvolte jazyk

Bohemicum Univerzity v Řezně ve spolupráci se Západočeskou univerzitou v Plzni nabízí studentům doplňkový studijní program zprostředkující jazykové, interkulturní a areálové znalosti a kompetence vhodné pro pracovní i volnočasové aktivity v česko-bavorském příhraničí. Studenti si tak mohou zlepšit své předpoklady pro přeshraniční kooperaci, mobility i oborové uplatnění na pracovním trhu v příhraničním regionu.

Dvousemestrální studijní program zakončený získáním certifikátu zprostředkovává:

  • jazykové znalosti nejméně na úrovni B1 – dle výběru studenta (němčina pro techniky, strojaře, historiky, politology, zdravotníky apod.), se zaměřením na praktickou aplikaci jazykových znalostí pod vedením bavorského lektora;
  • kulturní profil česko-bavorského příhraničí (historie, kulturní dědictví, regionální specifika, podnikání a ekonomika, školství, média a aktuální dění);
  • areálové kompetence (dle vlastního výběru kurz interkulturní komunikace, česko-německých dějin, etnografie a geografie, umění, právní či regionálně politické problematiky);
  • komunikační praxi a interkulturní setkávání s odborníky a aktéry příhraničního dění i se studenty z Univerzity v Řezně.


Cílovou skupinou jsou univerzitní studenti bez ohledu na hlavní studijní obor. Certifikát je udělován jako doplněk k diplomu. Nabyté kompetence lze vykázat jako specifickou, bonusovou kvalifikaci v životopisu a při ucházení se o zaměstnání.

Přihlášky a další informace na www.uni-r.de

Regionalkompetenz plakat

 

Bayhost stmwk