Zvolte jazyk

Technická vysoká škola v Deggendorfu nabízí společně se Západočeskou univerzitou v Plzni a Vysokou školou technickou a ekonomickou v Českých Budějovicích mezinárodní duální studium mezi Bavorskem a Českou republikou.
Studenti z obou zemí mají možnost absolvovat studium propojené s praxí nebo studium s prohloubenou praxí na jedné z partnerských škol. Vedle plnohodnotného studia na VŠ tak studenti získávají i praxi v podnicích v Bavorsku a v České republice.

Studium propojené s praxí je kombinované studium na jedné z partnerských vysokých škol s praxí v Bavorsku s profesním zakončením certifikovaným obchodní a průmyslovou komorou (délka studia 4 až 4,5 roku). Studium s prohloubenou praxí propojuje studium na jedné z partnerských vysokých škol s intenzivní praxí během prázdnin a během praktického semestru, kdy se student věnuje i své bakalářské práci (délka studia 3 až 3,5 roku).

CAST je projekt zaměřený na studenty, kteří jsou cílevědomí a zaměření na výkon. Do projektu jsou zapojeny firmy, které mají své sídlo jak v Bavorsku, tak v České republice, a které aktivně se podílí na přípravě pracovníků z nastupující generace. V současném světě globálního trhu práce mají právě pracovníci se zkušenostmi ze zahraničí výraznou konkurenční výhodu.

Výhody pro studenty:

• Výborné šance na úspěšnou kariéru a získání pracovního místa po studiu.
• Klíčové kvalifikace a mezinárodní kompetence.
• Jazykové kurzy zdarma.
• Finanční jistota díky kontinuálním odměnám během fází studia na vysoké škole a fází praxe v podniku. 
• Prohloubení naučené látky díky praktickému využití v podniku v Bavorsku nebo v České republice již během studia. 
• Optimální zapojení do podnikových struktur, pracovních postupů a projektů. 
• Poznání pracovních podmínek v obou zemích. 
• Vedle plnohodnotného studia zakončeného akademickým titulem má student i bohatou praxi a mezinárodní zkušenosti, a to hned po ukončení studia.
• Cenné osobní kontakty do budoucna.

Více informací v pdfletáčku.

Text a fotka: TH Deggendorf

Cast Logo

Bayhost stmwk