Zvolte jazyk

Ve dnech 24.–26. 1. 2023 vystavovala Česko-bavorská vysokoškolská agentura pod motem „Za studiem do Bavorska“ na 25. ročníku Evropského veletrhu pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus na pražském výstavišti PVA.

Tentokrát agentura přizvala k účasti také tři bavorské vysoké školy – Univerzitu v Pasově, Univerzitu v Bayreuthu a Východobavorskou technickou vysokou školu v Amberku a Weidenu. Spolu s nimi se povedlo na veletrhu vytvořit bavorskou platformu, kde se zájemci nejen seznámili s pestrými studijními možnostmi v sousední zemi, ale také se dozvěděli konkrétní informace o studijních programech zmíněných vysokých škol. Díky přítomnosti českých studentů, kteří v Bavorsku již studují, si studenti a rodiče mohli vyslechnout cenné tipy z mnoha oblastí studia a života v Bavorsku. Právě kontakt se studenty se zkušenostmi ze studia na bavorských vysokých školách byl pro návštěvníky velkou motivací vyjet do blízkého zahraničí. Geografická blízkost a možnost udržovat kontakty s rodinou byl jedním z hlavních argumentů především pro rodiče, kteří se na stánku informovali.

Veletrhu určenému především studentkám a studentům středních škol, ale i studentům a zaměstnancům vysokých škol a výzkumných institucí z celé ČR, se účastnilo přes 13.000 návštěvníků. Velký zájem byl o dva bavorské stipendijní programy, a to o stipendia na magisterské a doktorské studium v Bavorsku a o stipendia na letní školy a jazykové kurzy bavorských univerzit. Středoškolačky a středoškoláci se na stánku Česko-bavorské vysokoškolské agentury zajímali právě o možnost vyzkoušet si studium v Bavorsku nejprve „nanečisto“ v rámci odborné letní školy či jazykového kurzu, které trvají zpravidla jeden až tři týdny a lze je absolvovat v němčině nebo angličtině. Návštěvníci se nicméně zajímali například také o to, jak složitý či jednoduchý proces představuje samotná žádost o stipendium. Dotazy směřovaly i na váhu jednotlivých aspektů přihlášky, jako je prospěch, životopis nebo motivační dopis.

Na stánek zavítali také studenti, kteří již uvažují o bakalářském či magisterském studiu v Bavorsku. Těm byly poskytnuty tištěné i online informace k široké nabídce studijních oborů, k regionálním specifikům bavorských VŠ a k formálním náležitostem spojeným s přijímacím řízením a zahájením studia. Díky účasti třech bavorských vysokých škol se zájemci o těchto tématech mohli dozvědět přímo z úst jejich zástupkyň. Mohli tak zjistit, že zatímco Univerzita v Pasově a Univerzita v Bayreuthu se specializují zejména na humanitní a přírodní vědy, Východobavorská technická vysoká škola v Amberku a Weidenu nabízí především obory zaměřené na techniku, ekonomiku a aplikované vědy.

O možnostech studia v Bavorsku a o bavorských stipendijních programech informovala agentura společně s přizvanými bavorskými vysokými školami na vlastním stánku v rámci společné výstavní plochy díky kooperaci s Domem zahraniční spolupráce a Campus France.

foto: BTHA

  • Gaudeamus_Praha_2023_BTHA-01
  • Gaudeamus_Praha_2023_BTHA-17
  • Gaudeamus_Praha_2023_BTHA-14
  • Gaudeamus_Praha_2023_BTHA-03
  • Gaudeamus_Praha_2023__BTHA-06
  • Gaudeamus_Praha_2023_BTHA-09
Bayhost stmwk