Zvolte jazyk

BAYHOST a BTHA uspořádali dne 15. 6. 2023 v Řezně jednodenní setkání ročních stipendistů na téma „Studium a výzkum v Bavorsku“.

Cílem bylo úžeji propojit roční stipendisty a nechat jim, závěrem jejich prožitého roku v Bavorsku, prostor na reflexi jejich zkušeností během studia či výzkumu na bavorské vysoké škole.

Setkání, které se konalo v anglickém jazyce, se uskutečnilo v univerzitní budově Haus der Begegnung (Dům setkávání) v řezenském starém městě a zúčastnilo se jej přes 30 stipendistů ze sedmi zemí střední, východní a jihovýchodní Evropy.

Po krátkém neformálním uvítání stipendijními referentkami Katrin Döppe (BAYHOST) a Martinou Guttenberger (BTHA) rozdělil  moderátor dopoledního programu Maxim Gatskov (BAYHOST) stipendisty do malých skupinek, ve kterých si pomocí metody „walk and talk“ během procházky slunným řezenským centrem navzájem představili své studijní programy a vědecké projekty. Následně byli účastníci přerozděleni do nových skupinek, ve kterých měli na základě svých studijních zaměření kreativně interpretovat obraz vygenerovaný umělou inteligencí. Své velice různorodé výklady obrazu si pak navzájem prezentovali. Setkání pokračovalo společným obědem v tradiční bavorské restauraci, kde mohli stipendisté mezi sebou navázat užší kontakty a prodiskutovat své dosavadní zkušenosti v Bavorsku. Program pak uzavřela prohlídka starého města s průvodcem jak v angličtině, tak v němčině.

Stipendista studující na Univerzitě v Řezně hodnotí tento den: „Rád bych vyzdvihl celkovou neformální a uvolněnou atmosféru tohoto setkání. Jako velkou výzvu jsem vnímal prezentaci k obrázku vygenerovaném umělou inteligencí, který bylo poměrně těžké uchopit a ještě do něj promítnout svůj studijní program. Byla to ale právě ona možnost dát průchod své představivosti, díky které bylo prezentování a především naslouchání ostatním prezentujícím tolik zábavné.“

Stipendistka studující na Julio-Maxmiliánově univerzitě ve Würzburku doplňuje: „The seminar was held in an interesting format that I have never experienced before. It was engaging and exciting to see how the methods worked, and it was inspiring to learn about the diverse areas of engagement that other scholarship holders are involved in. The excursion around the city was equally enjoyable, allowing us to immerse ourselves in the local culture and explore the prominent landmarks.“

BAYHOST a Česko-bavorská vysokoškolská agentura udělují ročně zhruba 40 stipendií z prostředků Svobodného státu Bavorsko na studium magisterského či doktorského oboru na některé z bavorských vysokých škol. Setkání se studenty na konci jejich stipendijního období je pro zmíněné organizace velkým přínosem a možností ukázat, jak se zahraniční studenti ze zemí střední, východní a jihovýchodní Evropy zapojili do výzkumu na bavorských vysokých školách.

  • BTHA-BAYHOST_JahresStipsTreffen_2023_Foto-4
  • BTHA-BAYHOST_JahresStipsTreffen_2023_Foto-6
  • BTHA-BAYHOST_JahresStipsTreffen_2023_Foto-5
  • BTHA-BAYHOST_JahresStipsTreffen_2023_Foto-3
  • BTHA-BAYHOST_JahresStipsTreffen_2023_Foto-1
  • BTHA-BAYHOST_JahresStipsTreffen_2023_Foto-2
Bayhost stmwk