Zvolte jazyk

Ve dnech 3.–5. 11. 2023 se konal víkendový seminář pro stipendisty Svobodného státu Bavorsko 2023/24, který pořádali BAYHOST a BTHA ve spolupráci s Východobavorskou technickou vysokou školou (OTH) v Řezně.

Celkem 28 účastníků z Česka, Bulharska, Chorvatska, Maďarska, Polska, Rumunska, Ruska, Slovenska, Srbska a Ukrajiny, kteří studují nebo promují na bavorských univerzitách se stipendiem Svobodného státu Bavorsko, se sešlo v Řezně, aby se seznámili a diskutovali na téma Artifical Intelligence and its Impact on Society“.

Výběr tématu odrážel naléhavou potřebu zabývat se současným vývojem této dynamické oblasti. Účastníci byli vyzváni, aby z různých úhlů pohledu přispěli ke komplexnímu porozumění různým výzvám a příležitostem v této oblasti. Organizátoři BAYHOST a BTHA se přitom snažili propojit jak technické, tak sociální aspekty AI.

Po krátkém představení týmu BAYHOSTu a BTHA byl během prvního dne semináře podán přehled základních pojmů a konceptů umělé inteligence. Na ty pak navázala interaktivní prezentace o technických základech strojového učení a umělé inteligence, doplněná aktuálními příklady praktického využití. Prof. Dr. Wolfgang Mauerer z Laboratoře pro digitalizaci na OTH v Řezně se zde věnoval tématům, jako jsou neuronové sítě či rozdíly mezi lidským a strojovým učením a myšlením.

Následující den semináře se Maxim Gatskov (BAYHOST) zaměřil na praktické využití umělé inteligence na příkladu ChatGPT. Účastníci si v malých skupinách připravili záludné otázky pro ChatGPT a kriticky diskutovali o odpovědích, které jim program poskytl. Poté vypracovali teze o využití AI, v malých skupinách připravili postery se svými argumenty a výsledky prezentovali v plénu.

Představená témata odrážela širokou škálu odborných znalostí účastníků programu, včetně ekonomických problémů AI, její role v současném vzdělávacím systému nebo její využití v umění. Navzdory jistým obavám o budoucnost naší společnosti dospěli účastníci k závěru, že umělá inteligence rozvoji lidstva spíše pomůže, než aby mu bránila.

Skupinovou práci doplnila prezentace dalšího odborníka, Prof. Dr. Karstena Webera z Fakulty informatiky a matematiky OTH v Řezně. Hovořil o společenských výzvách v současnosti a v příštích letech, které mohou vzniknout v souvislosti s využíváním AI. Cenné byly také poznatky o aktuálních společenskovědních výzkumných projektech v Bavorsku, v Německu i ve světě.

Poslední den semináře proběhlo vyhodnocení setkání a následně se stipendisté zúčastnili komentované prohlídky muzea Haus der Bayerischen Geschichte. V rámci vyhodnocení semináře ocenili stipendisté zejména možnost navázat kontakty a vyměnit si zkušenosti s ostatními. I přes širokou škálu národností stipendisté zdůraznili především, kolik společného mají kultury celého rozsáhlého regionu střední, východní a jihovýchodní Evropy.

Foto: BTHA / BAYHOST

  • BTHA_BAYHOST_JStip_WE_2023_2
  • BTHA_BAYHOST_JStip_WE_2023_1
  • BTHA_BAYHOST_JStip_WE_2023_3
  • BTHA_BAYHOST_JStip_WE_2023_4
Bayhost stmwk