Zvolte jazyk

Ve dnech 4. – 6. 10. 2017 navštívila osmičlenná delegace České konference rektorů na pozvání sdružení rektorů bavorských univerzit Universität Bayern e.V. vysoké školy v Erlangenu, Řezně a Mnichově a zúčastnila se společného setkání rektorů českých a bavorských vysokých škol a univerzit dne 6. 10. 2017 v Mnichově.


Cesta delegace byla zahájena ve středu 4. 10. 2017 na FAU Erlangen-Nürnberg. Rektor univerzity, Prof. Dr. Joachim Hornegger, představil delegaci strukturu a mezinárodní směřování univerzity. Následně delegace navštívila v doprovodu prorektora FAU, Prof. Dr. Güntera Leugeringa, botanickou zahradu a byla informována o mezinárodních výzkumných projektech. 

Následující den navštívila delegace v dopoledních hodinách Univerzitu v Řezně, kde ji přivítal rektor univerzity, Prof. Dr. Udo Hebel, zástupci International Office a vedoucí BAYHOSTu, Nikolas Djukić. V prezentaci představil Prof. Dr. Udo Hebel výzkumný profil univerzity a obsáhlou nabídku studijních programů.

Odpoledne se delegace přesunula na Technickou univerzitu v Mnichově, kde byla uvítána prorektorkou pro mezinárodní vztahy a absolventy, Prof. Dr. Julianou Winkelmann, a vedoucím International Office, Dr. Haraldem Olkem. TU Mnichov se představila jako jedna z nejlepších německých univerzit, která zaujímá vynikající místa v celosvětovém žebříčku. Současně však je pro TUM důležitý každý student doktorského studia. Jak uvedl vedoucí Doktorandského centra TUM (Graduiertenschule), Dr.-Ing. Michael Klimke, mohou zahraniční studenti využít širokou možnost nabídek Doktorandského centra. Pozornost byla věnována také „Visiting Professor Program“ a „TUM Research Opportunities Week“, na který jsou zváni studenti a vědci z České republiky.

Dne 6. 10. 2017 delegace přijala pozvání sdružení Universität Bayern e.V.  k společnému setkání bavorských a českých univerzitních rektorů v Mnichově. Vedle mnoha rektorů bavorských a českých vysokých škol  byli přítomni  generální konzulka České republiky v Mnichově, Ing. Kristina Larischová, spolkový předseda SDL a bývalý poslanec Evropského parlamentu, Bernd Posselt, stejně jako zástupci Bavorského státního ministerstva pro vzdělávání, vědu a umění, Dr. Michael Mihatsch a Dr. Christoph Parchmann.

V programu následně zazněly příspěvky rektorky Univerzity Augsburg, Prof. Dr. Sabine Doering-Manteuffel, a rektora Masarykovy univerzity, doc. PhDr. Mikuláše Beka, který bavorským kolegům představil český vysokoškolský systém a nová výzkumná centra na českých univerzitách.

Cesta delegace byla uzavřena v pátek odpoledne krátkou návštěvou Univerzity Ludvíka-Maximiliána v Mnichově. Prof. Dr. Martin Schulze Wessel představil Centrum doktorských studií pro Východo- a jihoevropská studia.

Návštěva české delegace na bavorských univerzitách představuje v mnoha směrech velký potenciál. Poskytla možnost k výměně informací od prezentace vysokoškolského systému v Čechách a Bavorsku až po možnosti financování společného výzkumného projektu.

Obě konference rektorů chtějí i nadále spolupracovat s cílem podpořit výměnu zkušeností, kupříkladu v oblasti financování vysokých škol nebo strategických rozhodnutí. Masarykova univerzita by ráda uskutečnila příští setkání v Brně, aby posílila integraci univerzit a výzkumných center na Moravě. Rovněž by se mohly uskutečnit společné výměnné schůzky s univerzitami aplikovaných věd a uměleckými vysokými školami v obou zemích.

Cestu české delegace do Bavorska koordinovala Česko-bavorská vysokoškolská agentura ve spolupráci se sdružením Universität Bayern e.V.

Členové delagace České konference rektorů 4. – 6. 10. 2017

 • doc. PhDr. Mikuláš BEK, Ph.D., rektor, Masarykova Univerzita, místopředseda České konference rektorů pro oblast vzdělávání
 • doc. MUDr. Václav BÁČA, Ph.D., rektor, Vysoká škola polytechnická Jihlava
 • doc. Tomáš MACHULA, Ph.D., Th.D., rektor, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
 • prof. PaedDr. Radka WILDOVÁ, CSc., prorektorka, Univerzita Karlova
 • doc. Dr. RNDr. Miroslav HOLEČEK, pektor, Západočeská univerzita v Plzni
  prof. RNDr. Tomáš KAISER, DSc., prorektor, Západočeská univerzita v Plzni
 • Mgr. Karel KOUBA, Ph.D., M.A., prorektor, Univerzita Hradec Králové
 • prof. Ing. Jiří KULHÁNEK, Ph.D., prorektor, Univerzita Pardubice
 • prof. Dr. RNDr. Pavel MATĚJKA, prorektor, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

pdfZpráva BTHA (v němčině)

Zpráva Univerzity Regensburg

Zpráva FAU Erlangen-Nürnberg

 • BTHA-Delegation-TschHRK-UR-2017-10-05b-Michaela-Schmid
 • BTHA-Delegation-TschHRKUniBay-2017-10-06a
 • BTHA-Delegation-TschHRK-FAU-2017-10-04-Boris-Mijat
 • BTHA-Delegation-TschHRK-UR-2017-10-05a-Michaela-Schmid
 • BTHA-Delegation-TschHRK-TUM-2017-10-05d
 • BTHA-Delegation-TschHRKUniBay-2017-10-06j
 • BTHA-Delegation-TschHRK-UR-2017-10-05c--Michaela-Schmid
 • BTHA-Delegation-TschHRKUniBay-2017-10-06g
 • BTHA-Delegation-TschHRKUniBay-2017-10-06c
 • BTHA-Delegation-TschHRK-LMU-2017-10-06b
 • BTHA-Delegation-TschHRK-LMU-2017-10-06a
 • BTHA-Delegation-TschHRK-UniBay-2017-10-06-001
 • BTHA-Delegation-TschHRKUniBay-2017-10-06i
 • BTHA-Delegation-TschHRKUniBay-2017-10-06b
 • BTHA-Delegation-TschHRK-TUM-2017-10-05c
 • BTHA-Delegation-TschHRK-LMU-2017-10-06d
 • BTHA-Delegation-TschHRK-TUM-2017-10-05b
 • BTHA-Delegation-TschHRK-TUM-2017-10-05e
 • BTHA-Delegation-TschHRK-TUM-2017-10-05a
 • BTHA-Delegation-TschHRKUniBay-2017-10-06k
 • BTHA-Delegation-TschHRK-FAU-2017-10-04-Walter-Wei
 • BTHA-Delegation-TschHRK-LMU-2017-10-06c
 • BTHA-Delegation-TschHRKUniBay-2017-10-06f
 • BTHA-Delegation-TschHRKUniBay-2017-10-06e
 • BTHA-Delegation-TschHRKUniBay-2017-10-06h
 • BTHA-Delegation-TschHRKUniBay-2017-10-06d
 • BTHA-Delegation-TschHRK-TUM-2017-10-05f
Bayhost stmwk