Bayerisch-Tschechische Hochschulagentur

Joint Call 2018–2020: vývoj mikroexpanzních turbín

Prof. Dr.-Ing. Andreas P. Weiß z Východobavorské technické vysoké školy v Amberku a Weidenu (OTH Amberg-Weiden) se spolu s Prof. Ing. Michalem Kolovratníkem, CSc., z Českého vysokého učení technického v Praze v rámci grantu „Joint Call Česko-Bavorsko 2018–2020“ věnovali tématu „Low cost turboexpanders for decentralized energy applications – possibilities of 3D print manufacturing from modern plastic materials“.

Od oficiálního zahájení projektu v dubnu 2018 v Praze probíhala aktivní výměna mezi zúčasněnými výzkumnými týmy v oblasti aditivní výroby. Prof. Ing. Michal Kolovratník, CSc., z Katedry energetiky na Českém vysokém učení technickém v Praze a Prof. Dr.-Ing. Andreas P. Weiß z Kompetenčního centra pro kombinovanou výrobu tepla a elektřiny (KoKWK) na OTH Amberg-Weiden si dali za cíl při vývoji mikroexpanzních turbín pro energetické využití, které jsou vyráběny zcela nebo částečně ze syntetických přísad, využívat organického Rankinova cyklu (ORC). Vzhledem k tomu, že organická rozpouštědla se používají v ORC zařízeních místo vodní páry, měl tento postup být ve společném projektu zkoumán teoreticky i prakticky.

V červnu 2019 byly úspěšně testovány české turbíny na zkušebním stanovišti pneumatických pohonů a technologií OTH Amberg-Weiden. Vedoucí projektu Ing. Václav Novotný z Univerzitního centra energeticky efektivních budov (UCEEB) ČVUT spolu s kolegou Bc. Janem Špalem poslali první kompletně plastové turbíny na OTH Amberg-Weiden, aby je otestovali na zkušebně v Laboratoři pro turbomechaniku prof. Weiße. Testy byly velmi úspěšné a nedošlo k poškození turbín. Kromě dvou plastových vzorků testoval mezinárodní inženýrský tým také kovovou variantu. Dalším krokem pak byla vyhodnocení a analýza vlastností turbín.

Navzdory nepříznivé situaci způsobené pandemií koronaviru pokračovalo v roce 2020 jak testování dalších turbín, tak vzájemné setkávání, ať již osobně nebo prostřednictvím videokonferencí. Závěry z výzkumu byly prezentovány přednáškami na konferencích i články v renomovaných odborných časopisech.

Spolupráce bude v budoucnu rozšířena jak ve výzkumu, tak i ve výuce. Například bylo rozhodnuto pokračovat v projektech ČVUT v Praze v oblasti výroby tepla z odpadního tepla pomocí organického Rankinova cyklu a zapojit prof. Weiße do rozvoje turbínové techniky. Energeticky účinné sítě, které velmi úspěšně provozuje Institut energetických technologií OTH Amberg-Weiden, by měly být dle možností zpřístupněny českým kolegům.

Úspěšná spolupráce navíc položila základy pro nový přeshraniční projekt „Energy Efficiency Network– a cross-border energy consultant training“, který je financován Spolkovým ministerstvem pro životní prostředí, ochranu přírody a jadernou bezpečnost.

Dále se profesor Frank Späte zapojí do českého programu školení poradců v oblasti energeticky hospodářských staveb. Studenti OTH Amberg-Weiden budou mít možnost vyjet na stáž na UCEEB.

Projekt na bavorské straně financovala Česko-bavorská vysokoškolská agentura z prostředků Bavorské státní kanceláře.


Zprávy o projektu na stránkách www.oth-aw.de (v němčině):

 

Zpráva o projektu na stránkách UCEEB ČVUT:

 

Prof. Dr. Andreas P. Weiß (Východobavorská technická vysoká škola v Amberku a Weidenu) a Ing. Václav Novotný (České vysoké učení technické v Praze) o projektu hovořili s BTHA v rámci série videorozhovorů Zeptali jsme se...


Fotky: OTH Amberg-Weiden


  • JC_Weiss_1
  • JC_Weiss_3
  • JC_Weiss_4
  • JC_Weiss_5
  • JC_Weiss_6
  • JC_Weiss_7

Solidarita s Ukrajinou

BAYHOST a BTHA odsuzují ruský útok na Ukrajinu a vyjádřili solidaritu ukrajinským kooperačním partnerům ve vědě a vysokoškolském vzdělávání, vědcům, studentům a současným i bývalým stipendistům. Aktuální informace, výzvy bavorských vysokých škol a další odkazy viz web BAYHOST

Zprávy

Západočeská univerzita v Plzni zve na 9. ročník mezinárodní konference Strojírenská technologie Plzeň ve dnech
7.9. 2. 2024. Registrace do 15. 12. 2023:
www.stplzen.zcu.cz

Projekt Czech in! nabízí bezplatné prezentace o možnostech pobytu v České republice. Prezentaci si můžete vyžádat zde.

Česko-bavorská vysokoškolská agentura hledá pomocné síly z řad studentů bavorských VŠ:
pdfnabídka pracovní pozice 


Projekt Do Německa na zkušenou hledá referenty/referentky a finančního koordinátora/finanční koordinátorku:
pdfinzerát referenti
pdfinzerát koordinátor


Zastoupení Svobodného státu Bavorsko v České republice hledá kandidáty na stáž v centru Prahy:
pdfnabídka stáže 


Evropský region Dunaj-Vltava nabízí stáž ve Freyungu:
pdfnabídka stáže


Centrum Bavaria Bohemia v Schönsee hledá stážisty v oblasti kulturního managementu:
pdfnabídka stáže


Česko-německý fond budoucnosti poskytuje finanční příspěvky mj. na vzdělávací a vědecké projekty.
Lhůty pro podání žádosti podle realizace projektu:
1. čtvrtletí do 30. 9. / 2. čtvrtletí do 31. 12. /
3. čtvrtletí do 31. 3. / 4. čtvrtletí do 30. 6.
www.fondbudoucnosti.cz


Spolek Adalberta Stiftera uděluje stipendia na podporu projektů zabývajících se kulturou a dějinami Němců v českých zemích:
www.stifterverein.de


FAU nabízí nový bakalářský a magisterský studijní program v angličtině v oboru Autonomy Technologies:
www.fau.de


Vysoká škola v Coburgu nabízí dva nové studijní programy: bakalářské studium Applied Digital Transformation a magisterský program ZukunftsDesign – Innovation.Unternehmertum.Gestaltung.


Vysoká škola aplikovaných věd v Mnichově nabízí magisterský program v anglickém jazyce v oboru Paper technology (Master of Engineering):

informace


TH Rosenheim nabízí zahraničním studentům nový studijní program International Bachelor of Engineering. Nezbytná zkouška DaF je do studia integrována:
www.th-rosenheim.de


Technická vysoká škola v Rosenheimu na Fakultě inženýrství nabízí možnost rozhodnout se pro konkrétní obor až po absolvování prvního všeobecného semestru:
pdfinformační leták


FAU Erlangen-Nürnberg nově nabízí bakalářský a magisterský studijní obor Clean Energy Processes:
www.fau.de


Univerzita v Bayreuthu Karlova univerzita nabízí nový bakalářský double degree studijní program Philosophy, Politics and Economics (PPE):
www.pe.uni-bayreuth.de


Univerzita v Řezně a Fakultní nemocnice Univerzity Karlovy v Plzni nabízejí nový bilaterální kurz Precision Medicine International (eduBRoTHER) na téma biobanky a personalizovaná medicína:
informace ke kurzu


Technická vysoká škola v Deggendorfu společně se Západočeskou univerzitou v Plzni a Vysokou školou technickou a ekonomickou v Českých Budějovicích mezinárodní duální studium „CAST“:
www.th-deg.de/dual


V žebříčku THE University Rankings je Univerzita Karlova v Praze nejlepší českou univerzitou a letos se umístila na 401-500 místě na světě: THE World University Rankings 2024


Univerzita v Pasově je mezi 60 nejlepšími univerzitami světa, které jsou mladší než 50 let:
Young University Ranking 2023


LMU a TUM patří podle žebříčku časopisu Times Higher Education mezi TOP 40 světových univerzit!

LMU a TUM mezi 100 nejlepšími univerzitami světa:
QS World University Rankings 2024


LMU a TUM patří ke 100 nejlepších výzkumných institucí světa v kvalitě přírodovědeckých publikací:
Nature Index 2023


 

Kontakt

Bayerisch-Tschechische Hochschulagentur
Česko-bavorská vysokoškolská agentura

 

BTHA / BAYHOST
Universitätsstr. 31
D-93053 Regensburg
 
 
 
 

Tel.: +49 (0)941-943-5315
 
 

 

 

Bayhost stmwk