Bayerisch-Tschechische Hochschulagentur

Veletrh Gaudeamus v Brně 2023

Ve dnech 31. 10. až 3. 11. 2023 se Česko-bavorská vysokoškolská agentura již potřetí zúčastnila veletrhu vzdělávání Gaudeamus v Brně.

Pod heslem „Za studiem do Bavorska!“ informovala ČBVA přibližně 28 000 návštěvníků, z nichž většinu tvořili studenti gymnázií a středních škol, o různých možnostech studia v Bavorsku a o stipendijních programech agentury. Zájemci si mohli udělat přímou představu o bavorském vysokoškolském systému především díky zastoupení několika bavorských vysokých škol na společném infostánku, jmenovitě Univerzity v Řezně, Fridricho-Alexandrovy univerzity v Erlankách a Norimberku a Technické vysoké školy v Deggendorfu.

Velkému zájmu se těšily dva stipendijní programy – stipendium na magisterské a doktorské studium v Bavorsku a stipendium na letní školy a jazykové kurzy na bavorských univerzitách. O studium v největší spolkové zemi Německa projevili zájem zejména studenti, kteří se němčinu učí ve škole, aby tak uplatnili své jazykové znalosti, využili vysoké kvality bavorského školství a posílili své budoucí vyhlídky v Německu. Velmi oblíbená však byla u návštěvníků také možnost studovat v Bavorsku v angličtině na bakalářském a magisterském stupni studia. S pozitivním ohlasem se setkaly také několikatýdenní letní školy v němčině nebo angličtině, které studentům umožňují si na kratší dobu pobyt a studium v Bavorsku vyzkoušet.

Zájemci, kteří již měli konkrétní představu o oboru svého zájmu, mohli získat informace z široké nabídky informačních materiálů bavorských vysokých škol a vysokých škol aplikovaných věd v tištěné i online podobě nebo se zeptat přímo zástupců tří bavorských vysokých škol na své dotazy týkající se detailů ke přijetí do studia, jeho zahájení a dalších podrobností. Zkušenosti z první ruky poskytli také dva stipendisté ČBVA, kteří přiblížili podrobnosti o přijímacím řízení, zvláštnostech studia v Bavorsku a bavorské kultuře.

Stánek Česko-bavorské vysokoškolské agentury však nenavštívili pouze studenti českých gymnázií a středních škol. O možnostech přeshraniční spolupráce a možných česko-bavorských výměnných projektech se přišli informovat také pracovníci vysokých škol a výzkumných institucí.
Díky spolupráci na společné výstavní ploše s Domem zahraniční spolupráce a Campus France mohla agentura v úzké součinnosti s bavorskými univerzitami podrobně poskytnout cenné informace o možnostech studia v Bavorsku a o bavorských stipendijních programech.

  • BTHA_Gaudeamus_Brno_2023_2
  • BTHA_Gaudeamus_Brno_2023_3
  • BTHA_Gaudeamus_Brno_2023__1

Fotky: BTHA

Solidarita s Ukrajinou

BAYHOST a BTHA odsuzují ruský útok na Ukrajinu a vyjádřili solidaritu ukrajinským kooperačním partnerům ve vědě a vysokoškolském vzdělávání, vědcům, studentům a současným i bývalým stipendistům. Aktuální informace, výzvy bavorských vysokých škol a další odkazy viz web BAYHOST

Zprávy

Západočeská univerzita v Plzni zve na 9. ročník mezinárodní konference Strojírenská technologie Plzeň ve dnech
7.9. 2. 2024. Registrace do 15. 12. 2023:
www.stplzen.zcu.cz

Projekt Czech in! nabízí bezplatné prezentace o možnostech pobytu v České republice. Prezentaci si můžete vyžádat zde.

Česko-bavorská vysokoškolská agentura hledá pomocné síly z řad studentů bavorských VŠ:
pdfnabídka pracovní pozice 


Projekt Do Německa na zkušenou hledá referenty/referentky a finančního koordinátora/finanční koordinátorku:
pdfinzerát referenti
pdfinzerát koordinátor


Zastoupení Svobodného státu Bavorsko v České republice hledá kandidáty na stáž v centru Prahy:
pdfnabídka stáže 


Evropský region Dunaj-Vltava nabízí stáž ve Freyungu:
pdfnabídka stáže


Centrum Bavaria Bohemia v Schönsee hledá stážisty v oblasti kulturního managementu:
pdfnabídka stáže


Česko-německý fond budoucnosti poskytuje finanční příspěvky mj. na vzdělávací a vědecké projekty.
Lhůty pro podání žádosti podle realizace projektu:
1. čtvrtletí do 30. 9. / 2. čtvrtletí do 31. 12. /
3. čtvrtletí do 31. 3. / 4. čtvrtletí do 30. 6.
www.fondbudoucnosti.cz


Spolek Adalberta Stiftera uděluje stipendia na podporu projektů zabývajících se kulturou a dějinami Němců v českých zemích:
www.stifterverein.de


FAU nabízí nový bakalářský a magisterský studijní program v angličtině v oboru Autonomy Technologies:
www.fau.de


Vysoká škola v Coburgu nabízí dva nové studijní programy: bakalářské studium Applied Digital Transformation a magisterský program ZukunftsDesign – Innovation.Unternehmertum.Gestaltung.


Vysoká škola aplikovaných věd v Mnichově nabízí magisterský program v anglickém jazyce v oboru Paper technology (Master of Engineering):

informace


TH Rosenheim nabízí zahraničním studentům nový studijní program International Bachelor of Engineering. Nezbytná zkouška DaF je do studia integrována:
www.th-rosenheim.de


Technická vysoká škola v Rosenheimu na Fakultě inženýrství nabízí možnost rozhodnout se pro konkrétní obor až po absolvování prvního všeobecného semestru:
pdfinformační leták


FAU Erlangen-Nürnberg nově nabízí bakalářský a magisterský studijní obor Clean Energy Processes:
www.fau.de


Univerzita v Bayreuthu Karlova univerzita nabízí nový bakalářský double degree studijní program Philosophy, Politics and Economics (PPE):
www.pe.uni-bayreuth.de


Univerzita v Řezně a Fakultní nemocnice Univerzity Karlovy v Plzni nabízejí nový bilaterální kurz Precision Medicine International (eduBRoTHER) na téma biobanky a personalizovaná medicína:
informace ke kurzu


Technická vysoká škola v Deggendorfu společně se Západočeskou univerzitou v Plzni a Vysokou školou technickou a ekonomickou v Českých Budějovicích mezinárodní duální studium „CAST“:
www.th-deg.de/dual


V žebříčku THE University Rankings je Univerzita Karlova v Praze nejlepší českou univerzitou a letos se umístila na 401-500 místě na světě: THE World University Rankings 2024


Univerzita v Pasově je mezi 60 nejlepšími univerzitami světa, které jsou mladší než 50 let:
Young University Ranking 2023


LMU a TUM patří podle žebříčku časopisu Times Higher Education mezi TOP 40 světových univerzit!

LMU a TUM mezi 100 nejlepšími univerzitami světa:
QS World University Rankings 2024


LMU a TUM patří ke 100 nejlepších výzkumných institucí světa v kvalitě přírodovědeckých publikací:
Nature Index 2023


 

Kontakt

Bayerisch-Tschechische Hochschulagentur
Česko-bavorská vysokoškolská agentura

 

BTHA / BAYHOST
Universitätsstr. 31
D-93053 Regensburg
 
 
 
 

Tel.: +49 (0)941-943-5315
 
 

 

 

Bayhost stmwk